فہرست متبادل ربط

:چھلانگ بطرف رہنمائی, تلاش

دیکھیں(پچھلے 50 | اگلے 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500

 1. Abasia ←‏ اباسیا
 2. Aberration ←‏ کج روری
 3. Ability ←‏ قابلیت
 4. Ablation ←‏ انقطاع
 5. Abnormal ←‏ غیر معمولی
 6. Abnormal Behaviour ←‏ غیر معمولی کردار
 7. Abreaction ←‏ باز آفرینی
 8. Absent Mindness ←‏ غائب دماغی
 9. Absolute Refrectory Period ←‏ مطلق انعطافی لمحہ
 10. Absolute Threshold ←‏ مطلق دہلیز
 11. Abstraction ←‏ تجرید
 12. Absurdity Test ←‏ آزمائش لغویت
 13. Abulia ←‏ زوال ارادہ
 14. Acceptance ←‏ قبولیت
 15. Accessory Parts ←‏ متعلقات
 16. Accommodation ←‏ توفیق
 17. Acculturation ←‏ اخذ تہذیب
 18. Achieved Status ←‏ حصول مرتبہ
 19. Achievement Test ←‏ آزمائش تحصیل
 20. Achievment Motivation ←‏ تحریک تحصیل
 21. Acquired ←‏ اکتسابی
 22. Acquired Appetite ←‏ اکتسابی اشتہا
 23. Acquisitiveness ←‏ ھوہسناکی
 24. Acromegaly ←‏ استخوان سر
 25. Action Current ←‏ عملی رو
 26. Active ←‏ عملی
 27. Active Therapy ←‏ عملی معالجہ
 28. Activity ←‏ عملیت
 29. Activity Theory ←‏ نظریہ سرگرمی
 30. Acuety ←‏ باریکی
 31. Adaptibilty ←‏ ہم آہنگی
 32. Adequete Stimulus ←‏ مطلق مہیج
 33. Adernal Glands ←‏ کظری غدود
 34. Adjustive Behaviour ←‏ مطابقی کردار
 35. Adjustment ←‏ سازگاری
 36. Adult ←‏ بالغ
 37. Aesthetic ←‏ جمالیاتی
 38. Aesthetic Feelings ←‏ جمالیاتی احساس
 39. Aesthetics ←‏ جمالیات
 40. Affection ←‏ تاثر
 41. Affection and Feeling ←‏ تاثر اور احساس
 42. Afiliation ←‏ موانست
 43. After Image ←‏ مابعد شبیہہ
 44. After Sensation ←‏ مابعدی تحسیس
 45. Aggression ←‏ جارحیت
 46. Aggressiveness ←‏ جارحانہ پن
 47. Agitated Depression ←‏ اضطرابی افسردگی
 48. Agnosia ←‏ فتور شناخت
 49. Agrephia ←‏ فقدان قوت تحریر
 50. Alcoholic Deterioration ←‏ الکحلی انحطاط

دیکھیں(پچھلے 50 | اگلے 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500

ذاتی اوزار
متغیرات
جائے نام
ایکشنز
خیالات
رہنمائی
اوزاردان
دیگر شعبہ جات
Share
Besucherzahler brides of ukraine
website counter